Låg kunskapsnivå om för tidig utlösning - I Sverige är uppskattningsvis 262 896 män, i åldern 18-60 år, drabbade av det medicinska tillståndet

För tidig utlösning är ett problem som många lider av i tysthet, oavsett ålder. En del män lider mer frekvent medan andra kanske bara upplever problemen vid några enstaka tillfällen. Få känner till att det går att söka professionell hjälp och att det är ett medicinskt tillstånd som kan behandlas. Nu lanseras fortidigutlosning.se som syftar till att upplysa människor om symtom och möjligheter.

Drygt var tionde svensk man lider av för tidig utlösning. I Sverige är 262 896 män drabbade(1) av detta medicinska tillstånd, som har negativ påverkan på relationer, livskvalité och som kan leda till depressioner(2,3,4). För tidig utlösning är ett problem som inte bara drabbar mannen, utan även hans partner. -”Behovet av kunskap om för tidig utlösning är stort och fortidigutlosning.se fyller ett informationsglapp om en tabubelagd, viktig fråga som få människor talar om, men som många män lider av i onödan och som alltid har en negativ inverkan på relationen” säger, Christina Ljunggren, klinisk sexolog, Urohälsan Skövde och Jönköping. De flesta som lider av för tidig utlösning skäms och vill inte prata om det, varken med sin läkare eller sin partner. Många drar sig hellre undan och väljer bort intima situationer. Få vet vart de kan vända sig för att få hjälp. Åtta av tio söker information på nätet(5) men idag är informationen begränsad och bristfällig. Därför lanseras nu fortidigutlosning.se. En viktig del av sidan är information speciellt riktad till partnern. För tidig utösning kan utvecklas till ett problem som inte bara påverkar sexlivet negativt, utan förhållandet i stort. Målet är att fortidigutlosning.se på sikt ska leda till att tabun om tillståndet minskar och att fler människor uppmuntras till att våga söka professionell hjälp. För tidig utlösning är ett vanligt besvär För tidig utlösning är den största sexuella oförmågan hos män. Men tillståndet förknippas med många tabun och skambeläggande, vilket leder till att få män vågar söka hjälp. För tidig utlösning eller prematur ejakulation är en medicinsk diagnos som innebär att tiden mellan penetration och utlösning är kort, att mannen upplever att han inte kan kontrollera utlösningen och att utlösningen är förknippad med negativa känslor eller stress. Besök gärna sidan www.fortidigutlosning.se som lanseras den 17 juni 2009. 1.Statistik från Statistiska Centralbyrån, befolkning 2009, antalet män per län, ålder 18-60 år. Antalet är delat med tio som är den genomsnittliga andelen som lider av för tidig utlösning. 2.Donatucci, C.F., Etiology of ejaculation and pathophysiology of premature ejaculation.J Sex Med, 2006. 3 Suppl 4: p. 303-8. Donatucci, C.F., Etiology of ejaculation and pathophysiology of premature ejaculation.J Sex Med, 2006. 3 Suppl 4: p. 303-8. 3.Porst, H., et al., The Premature Ejaculation Prevalence and Attitudes (PEPA) survey:prevalence, comorbidities, and professional help-seeking. Eur Urol, 2007. 51(3): p. 816-23; discussion 824. 4.Wolters, J.P. and Hellstrom, W.J. Current concepts in ejaculatory dysfunction. Rev Urol, 2006. 8 (Suppl 4): p. S18-25. 5.Omnibus consumer market research G5 05/2005.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar