Nytt kvalitetsmejeri betalar mer till bönderna

Kvalitet och miljöhänsyn hela vägen från jord till bord, och betydligt mer betalt till bönderna. Det är inriktningen i nybyggda Järna Mejeri som nu öppnar. Mejeriet bildar samtidigt modell för hur man kan undvika dagens pris- och volymfixerade mjökkris genom att istället erbjuda de kvaliteter som hållbar produktion ger och som alltfler konsumenter efterfrågar.

Järna Mejeri använder mjölkråvara från biodynamiska kretsloppsgårdar och tar tillvara kvaliteten och de naturliga näringsämnena i råvaran genom moderna och skonsamma processer som påverkar mjölken så lite som möjligt. Bland annat pastöriseras mjölken vid lägre temperatur än vanligt och man homogeniserar den inte. Den mekaniska påverkan på mjölken har också minimerats genom minskat antal pumpningar i hanteringen.

På de biodynamiska kretsloppsgårdarna som levererar råvaran får korna gott om utrymme och de får äta det gräs och hö som odlas på gården och som är naturligt för djuren, inte inköpt och importerad majs och foderkoncentrat. Det påverkar mjölkkvaliteten samtidigt som kretsloppet på gårdarna ger en rad viktiga miljöfördelar. Bland annat minskat läckage av näringsämnen till mark och vattendrag, ökad bördigheten i marken och avsevärt minskad klimatpåverkan.

– Vi anser att en produktion som är hållbar, skonsam och naturlig för djuren, och som hanterar mjölkråvaran och dess näringsämnen på ett skonsamt sätt ger bättre och godare mejeriprodukter. Det ska kännas på smaken, säger Hans Petter Sveen som är styrelseledamot i Järna Mejeri.

Ett viktigt mål för mejeriet är också att betala det pris som krävs för en långsiktigt hållbar ekonomi för de bönder som levererar sin mjölk till mejeriet. Man vill ge producenter av bra råvaror möjlighet att överleva och utvecklas. Just nu betalar mejeriet cirka två kronor mer per liter mjölk, jämfört med vad som är vanligt på mjölkmarknaden.

Järna Mejeris produkter är både KRAV- och Demetermärkta och kommer närmast att finnas att köpa i Järnatrakten och i vissa utvalda butiker i Stockholm. Det är helmjölk, mellanmjölk, filmjölk och yoghurt tillverkad på komjölk, samt även lite syrligare getmjölk och getyoghurt. Senare ska mejeriet också ta fram olika ostar och ytterligare flera mejeriprodukter.

För mer information:

www.jarnamejeri.se

Presskontakter:

Frida Thörn, Försäljningsansvarig, frida@jarnamejeri.se, 073-5785603

Joakim Lindberg, Marknadsansvarig, joakim@jarnamejeri.se, 072-744 32 23

Taggar: