Transferator AB avser att fullt ut nyttja sina teckningsoptioner för teckning av nya aktier i Jays AB (publ)

Transferator AB, huvudägare i Jays AB (publ) har den 18 april 2012 genom skriftlig anmälan till Bolaget meddelat att de avser att teckna 283 815 st nya aktier i Jays AB (publ) genom nyttjande av teckningsoptioner JAYS TO 2, vilket tillför bolaget 2 838 150 SEK.

Jays AB (publ) (”Jays”) är listat på NASDAQ OMX First North och Certified Advisor är Remium Nordic AB. Bolaget utgav i samband med en företrädesemission i oktober 2011 teckningsoptioner av serie 2011/2012, JAYS TO 2. Dessa teckningsoptioner kan utnyttjas för teckning av nya aktier till och med den 30 april 2012.

Villkor för teckningsoptioner serie 2011/2012 i Jays

Villkor:                                   En (1) teckningsoption ger rätt att teckna en (1) ny aktie i Jays

Teckningstid:                          Till och med den 30 april 2012

Teckningskurs:                       10,00 SEK per aktie

Kortnamn:                              JAYS TO 2

ISIN-kod:                              SE0004269561

För anmälningssedel, vänligen se www.remium.com. För övrig information hänvisas till ”Villkor för teckningsoptioner av serie 2011/2012 i Jays AB”, sidorna 82-89 i Jays AB:s emissionsprospekt daterat oktober 2011, se www.jays.se.

För mer information, vänligen kontakta

Rune Torbjörnsen, VD Jays AB (publ)

Mobil: +46 (0)733-730 770

E-post: rune.torbjornsen@jays.se

Jays AB (publ) develops, designs and produces earphones and equipment for portable media players. Jays supplies high quality products, aimed to provide the user with maximum sound experience. Jays passion is the quest for the perfect sound – the sound that affects and inspires users body and soul. The company is expanding rapidly and its products are being sold in more than 25 countries worldwide.

Taggar:

Om oss

.

Dokument & länkar