JCs nyemission övertecknad

JCs nyemission övertecknad Nyemissionen av aktier i JC Aktiebolag (publ), nedan kallat JC, är genomförd. Sammanlagt har 4 658 000 aktier tecknats av institutionella investerare och allmänheten i Sverige till teckningskurs 60 kronor per aktie. Tecknade aktier motsvarar 50 procent av det totala antalet aktier i JC. JCs nyemission övertecknades cirka två gånger. Antalet aktieägare uppgår till närmare 9.000 efter slutförd nyemission. Genom nyemissionen tillförs JC cirka 269 Mkr efter emissionskostnader. Bolagets aktie kommer att noteras på OM Stockholmsbörsens O-lista med första handelsdag den 19 april 2000. Handelsbanken Investment Banking har agerat rådgivare till JC i den föreliggande emissionen. För ytterligare information, vänligen kontakta: Claes Hagberg, koncernchef, telefon 033-17 28 00 alternativt 0709-17 23 49 eller besök JC:s hemsida t ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00380/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/31/20000331BIT00380/bit0002.pdf

Om oss

Kort om JCJC utvecklar och driver koncept för modebutiker. Varje koncept har sin egen väl definierade målgrupp och position. JC erbjuder koncepten JC 6–25 år, Brothers och Sisters. Med en marknadsandel om cirka 4 procent av den totala klädhandeln utgör JC det fjärde största klädföretaget i Sverige. JC är även verksamt i Norge och Finland.

Dokument & länkar