DELÅRSRAPPORT JANUARI – MARS 2011

Internationell tillväxt

• Nettoomsättningen uppgick till 46,0 Mkr (42,6) och ökade med 8 % (-7)
• Programintäkterna (licens och underhåll) ökade med 13 % (2)
• Rörelseresultatet (EBITDA) var 7,5 Mkr (5,5) och rörelsemarginalen (EBITDA) uppgick till 16 % (13)
• Nettoresultat per aktie var 0,8 kr (0,6)
• Kassaflödet från den löpande verksamheten var 12,2 Mkr (2,1)


Vd:s kommentar till resultatet
 

Jeeves levererar ett bra första kvartal med god organisk tillväxt och förbättrad lönsamhet. Jeeves omsättning det första kvartalet blev 46 Mkr vilket innebär en ökning med 8 %. Samtidigt ökade våra programintäkter med 13 % till 37 Mkr. Vi ser tydliga tecken på att den nordiska marknaden återhämtat sig, vilket resulterat i såväl god försäljning som ett ökat intresse för Jeeves affärssystem. Programintäkterna fördubblades i övriga Norden jämfört med första kvartalet förra året.

Resultatet före av- och nedskrivningar (EBITDA) blev 7,5 Mkr, en förbättring med 36 %. En ökad försäljning i kombination med de neddragningar som gjorts under lågkonjunkturen bidrar till de förbättrade marginalerna. Jag ser att med en ökad aktivitet i marknaden under 2011 kommer vi att behöva komplettera vår leveransorganisation framåt.

Kvartalets försäljning är glädjande framförallt då årets första tre månader normalt sett är svagare. Framförallt är jag nöjd med att våra framgångar i Norge fortsätter. Under nio månader har vårt norska dotterbolag deltagit i elva upphandlingar och vunnit nio av dem. Vi ser en god tillväxtpotential framåt på den norska marknaden. Utanför Norden noterar jag också att vi lyckats ta hem några viktiga kontrakt i USA.


För ytterligare information kontakta:

VD Bengt-Åke Älgevik,
bengt.algevik@jeeves.se, +46 8 587 099 00
CFO Anna Salomon-Sörensen,
anna.salomon-sorensen@jeeves.se, +46 8 587 099 45


Fakta om Jeeves

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 000 företag i över 40 länder något av Jeeves affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Samtliga produkter erbjuder bred funktionalitet till en av marknadens lägsta ägandekostnader. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Small Cap). För mer information, se
www.jeeves.se

Taggar:

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 600 företag i över 40 länder något av Jeeves tre affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Våra affärssystem är lätta att använda och anpassa efter företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig utveckling av affärsstödet. Jeeves huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget ägs av det amerikanska investmentbolaget Battery Ventures. För mer information, besök www.jeeves.se.

Dokument & länkar