Information om offentligt erbjudande på Jeeves

DENNA INFORMATION UTGÖR INGET OFFENTLIGT ERBJUDANDE

Denna pressinformation får inte, direkt eller indirekt, distribueras till eller offentliggöras i Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA.

Den 26 mars, 2012 har Battery Ventures via bolaget BV Acquisition AB offentliggjort ett rekommenderat kontanterbjudande på Jeeves Information Systems AB om förvärv av samtliga utestående aktier i bolaget.  Denna information är en sammanfattning av väsentliga punkter i detta offentliggörande.  För fullständig information hänvisas till det offentliggörande BV Acquisition AB gjort samt uttalandet från Jeeves budkommitté den 26 mars, 2012 i ett pressmeddelande från Jeeves.

Sammanfattning av erbjudandet:

• Battery Ventures erbjuder:
o 83 kronor per aktie kontant, vilket motsvarar en premie om 51 procent i relation till kursen på Jeeves aktie den 23 mars, 2012.
o 13 kronor per teckningsoption kontant.

• Budet motsvarar ett pris för hela bolaget på 237 miljoner kronor.

• Budet är inte villkorat av finansiering.

• Acceptfristen löper mellan 16 april, 2012 till och med 7 maj 2012.

• Beräknad likviddag är 16 maj 2012.

Styrelsens budkommitté för Jeeves rekommenderar enhälligt att aktieägare och teckningsoptionsinnehavare att acceptera erbjudandet.

De största aktieägarna, motsvarande ca 40 procent av rösterna och kapitalet, i Jeeves har förbundit sig att acceptera budet.

För ytterligare information kontakta
Anders Ingeström, medlem av styrelsen och ordförande i den oberoende budkommittén. Telefon: +46-70-180 08 00

Battery Ventures i korthet
Sedan 1983 har Battery Ventures investerat i och utvecklat teknik- och innovationsbolag internationellt bl.a.: Airespace (förvärvat av Cisco), Akamai Technologies (NASDAQ: AKAM), BladeLogic (förvärvat av BMC Software), Insitu (förvärvat av Boeing), ITA Software (förvärvat av Google), LIFFE (förvärvat av Euronext), MetroPCS (NYSE: PCS), och Omniture (förvärvat av Adobe). Batterys nuvarande portfölj innehåller ledande mjukvaruföretag som Brightree, Consona, Data Innovations, HighJump, Rogue Wave och Vero Software.

Jeeves i korthet
Jeeves utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 000 företag i över 40 länder något av Jeeves tre affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Jeeves affärssystem är lätta att använda och anpassa efter företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig utveckling av affärsstödet. Jeeves huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Stockholm, Small Cap.

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 600 företag i över 40 länder något av Jeeves tre affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Våra affärssystem är lätta att använda och anpassa efter företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig utveckling av affärsstödet. Jeeves huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget ägs av det amerikanska investmentbolaget Battery Ventures. För mer information, besök www.jeeves.se.

Dokument & länkar