Jeeves delårsrapport januari–september 2007.

Jeeves bästa kvartal

Januari – September 2007

• Intäkterna uppgick till 94,5 Mkr (85,0) och ökade med 11% (30)
• Programintäkterna (licens och underhåll) ökade med 10% (35)
• Rörelseresultatet var 12,9 Mkr (8,9) och rörelsemarginalen uppgick till 14% (11)
• Resultatet efter skatt uppgick till 10,7 Mkr (6,8) och resultatmarginalen blev 11% (8)
• Resultatet per aktie efter skatt var 3,6 kr (2,3)
• Kassaflödet var 2,1 Mkr (1,5) inkluderande utdelning samt återköp av egna aktier om totalt 13,3 Mkr och likvida medel samt kortfristiga placeringar uppgick till 32,1 Mkr (29,7)


Vd:s kommentar till resultatet
Det tredje kvartalet blev resultatmässigt Jeeves i särklass bästa kvartal hittills. Prospektläget inför det fjärde kvartalet ser fortsatt lovande ut.

Koncernens samtliga bolag har haft en positiv resultatutveckling under det tredje kvartalet. Resultatet ska ses ur ett perspektiv där en god licensförsäljning i kombination med tre månaders underhållsintäkter (Jeeves största intäktsslag) och lägre rörelsekostnader under semestermånaderna påverkat marginalerna positivt.

Jag ser Jeeves goda resultat som glädjande, men understryker också vikten av att arbetet med att driva Jeeves mot ytterligare förbättrad tillväxt fortsätter framförallt med fokus på allt större kunder, större partners i flera länder samt förvärv.

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 600 företag i över 40 länder något av Jeeves tre affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Våra affärssystem är lätta att använda och anpassa efter företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig utveckling av affärsstödet. Jeeves huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget ägs av det amerikanska investmentbolaget Battery Ventures. För mer information, besök www.jeeves.se.

Prenumerera

Dokument & länkar