Pressmeddelande från BV Acquisitions AB

BV ACQUISITIONS AB LÄMNAR ETT REKOMMENDERAT KONTANTERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA OCH TECKNINGSOPTIONSINNEHAVARNA I JEEVES INFORMATION SYSTEMS AB (PUBL)

Detta pressmeddelande får inte, direkt eller indirekt, distribueras eller publiceras till eller inom Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Sydafrika eller USA. Erbjudandet lämnas inte till (och accepter godkänns inte från) personer i dessa länder eller personer i något annat land där accept av Erbjudandet skulle kräva ytterligare dokumentation, registrering eller andra åtgärder utöver vad som följer av svensk rätt.

BV Acquisitions AB 1 (”BV Acquisitions”), ett bolag kontrollerat av Battery Ventures IX (AIV II), L.P., (”Battery”) , lämnar härmed ett rekommenderat kontanterbjudande till aktieägarna och teckningsoptionsinnehavarna i Jeeves Information Systems AB (publ) (“Jeeves”) om förvärv av samtliga utestående aktier och teckningsoptioner i Jeeves (”Erbjudandet”). Aktierna i Jeeves är upptagna till handel på NASDAQ OMX Stockholm, (”NASDAQ OMX”), Small Cap.

Läs det fullständiga meddelandet i pdf-filen.

 

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 600 företag i över 40 länder något av Jeeves tre affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Våra affärssystem är lätta att använda och anpassa efter företags specifika behov och möjliggör samtidigt kontinuerlig utveckling av affärsstödet. Jeeves huvudkontor ligger i Stockholm och bolaget ägs av det amerikanska investmentbolaget Battery Ventures. För mer information, besök www.jeeves.se.

Dokument & länkar