Jeeves och Five C tecknar avtal om "Turn-key-system" för affärer på Internet.

Jeeves och Five C tecknar avtal om "Turn-key-system" för affärer på Internet. Avtalet mellan Five C och Jeeves innebär att Five C kommer att använda sig av Jeeves produkter i sin egen plattform för affärer på Internet. - Marknaden efterfrågar, och kommer i allt högre grad att efterfråga, standardiserade, integrerade och kostnadseffektiva tillämpningar för att sköta de vanligaste affärerna på Internet. Vår lösning är ett attraktivt alternativ för företag som vill etablera affärer på Internet. Den är bättre och ger såväl kostnadsbesparing som värdefull tidsvinst i jämförelse med skräddarsydda konsultlösningar, säger Christer Larsson, VD för Five C. - Genom samarbetet kan vi erbjuda marknaden en kraftfull och komplett plattform med omfattande stöd för affärer på Internet och övrigt administrativt stöd som krävs i en verksamhet, fortsätter Christer Larsson. Den primära målgruppen för Five C's plattform är både nya och etablerade bolag världen över som startar upp nya verksamheter för affärer på Internet och snabbt behöver en säker, stabil och komplett lösning med hög prestanda som det går att växa i. Plattformen kan även ligga som grund för digitala marknadsplatser eller användas av Internetkonsulter som vill erbjuda sina kunder en fullfjädrad lösning med ett affärssystems fulla funktionalitet. - Från våra tidigare samarbeten kring Jeevesbaserad e-handel, vet vi att människorna bakom Five C är mycket kompetenta. Därför är jag övertygad om att Five C's koncept kommer att bli framgångsrikt, säger Jeeves VD Björn Appelgren. Five C's val av Jeeves som leverantör bekräftar än en gång att Jeeves har ledande teknik för affärer på Internet. För mer information kontakta: Christer Larsson, VD för Five C AB, Tel. 0705-40 20 50. sales@fivec.com www.fivec.com Björn Appelgren, VD för Jeeves Information Systems AB, Tel. 070-770 99 45. bjorn.appelgren@jeeves.se www.jeeves.se Fakta om Jeeves Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för medelstora industri-, handels- och tjänsteföretag. Företagets huvudprodukt är Jeeves Enterprise - Det organiska affärssystemet. Jeeves är fokuserat på produktutveckling och intäkterna kommer huvudsakligen från licens- och underhållsavgifter. Försäljningen sker genom partners som också svarar för installation, kundanpassning, utbildning och support. Jeeves Enterprise finns installerat på drygt 600 företag med totalt över 9000 användare. Jeeves samarbetar med ett tiotal partners i Sverige med representation på ett tjugotal orter. Know IT och SYSteam är Jeeves största partners. Företaget planerar att expandera internationellt för att vara etablerat i 20 länder före utgången av år 2000. Jeeves har hittills slutit avtal med partners i Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italien, Norge, Polen, Spanien, Tyskland, Turkiet, Singapore och USA. Jeeves Enterprise är idag översatt till tretton språk och används i fjorton länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 000 företag i över 40 länder något av Jeeves affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Samtliga produkter erbjuder bred funktionalitet till en av marknadens lägsta ägandekostnader. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Small Cap). För mer information, se www.jeeves.se

Dokument & länkar