Telia samarbetar med Jeeves om uthyrning av program.

Telia samarbetar med Jeeves om uthyrning av program. Telia tecknar avtal med Jeeves om uthyrning av affärssystemet Jeeves Enterprise via nätverk. I ett pilotprojekt erbjuder Telia Jeeves affärssystem i kombination med Microsofts programvaror för servrar - Windows 2000, Exchange och SQL Server. Avtalet mellan Telia och Jeeves innebär att Telia skall prova uthyrning av affärssystemet Jeeves Enterprise i kombination med Microsoft Backoffice. Pilotprojektet, som avser några utvalda kunder, syftar till att utvärdera olika former av licensvillkor, tjänster och teknik. - Det är en tydlig trend mot att programvaror kommer att efterfrågas som en tjänst över nätverk, säger Björn Appelgren VD för Jeeves. Telia är en mycket intressant partner för ASP-lösningar som denna eftersom de kombinerar ett stort kunnande kring drift av affärskritiska systemlösningar med en unik erfarenhet av att leverera nättjänster. Målgruppen för denna typ av tjänster är företag som vill fokusera på sin kärnverksamhet och därför låter en IT-partner som Telia ta hand om IT- funktionen. Företag som väljer att hyra sina affärssystem via nätverk slipper ansvaret för program, installationer, uppdateringar, drift och underhåll. Samtidigt ökar de sin flexibilitet, får lägre investeringströsklar och framtidssäkra system. Jeeves prövar även liknande Application Service Provider-koncept tillsammans med andra partners. För mer information kontakta: Björn Appelgren, VD för Jeeves Information Systems AB, tel: 08-587 099 45 Thomas Davidsson, Telia, ansvarig för Telias Application Service Providersatsning, Tel: 070-698 01 05 Fakta om Jeeves Jeeves Information Systems AB utvecklar affärssystem för medelstora industri-, handels- och tjänsteföretag. Företagets huvudprodukt är Jeeves Enterprise - Det organiska affärssystemet. Jeeves är fokuserat på produktutveckling och intäkterna kommer huvudsakligen från licens- och underhållsavgifter. Försäljningen sker genom partners som också svarar för installation, kundanpassning, utbildning och support. Jeeves Enterprise finns installerat på över 500 företag med totalt över 8 000 användare. Jeeves samarbetar med ett tiotal partners i Sverige med representation på ett tjugotal orter. Know IT och SYSteam är Jeeves största partners. Företaget planerar att expandera internationellt för att vara etablerat i 20 länder före utgången av år 2000. Jeeves har hittills slutit avtal med partners i Belgien, Danmark, England, Finland, Frankrike, Italien, Norge, Polen, Spanien, Tyskland, Turkiet, Singapore och USA. Jeeves Enterprise är idag översatt till tretton språk och används i fjorton länder. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00240/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/2000/01/31/20000131BIT00240/bit0002.doc

Om oss

Jeeves Information Systems AB (Jeeves) utvecklar affärssystem för små och medelstora företag. Varje dag använder drygt 4 000 företag i över 40 länder något av Jeeves affärssystem: Jeeves Selected, Jeeves Universal eller Garp. Samtliga produkter erbjuder bred funktionalitet till en av marknadens lägsta ägandekostnader. Huvudkontoret ligger i Stockholm och bolaget är sedan 1999 noterat på NASDAQ OMX Nordic Exchange (Small Cap). För mer information, se www.jeeves.se

Dokument & länkar