Akademikerförbundet SSR anmäler Norrköpings kommun till Länsstyrelsen

Akademikerförbundet SSR anmäler Norrköpings kommun till Länsstyrelsen Akademikerförbundet SSR har i en skrivelse till Länsstyrelsen i Östergötland begärt att denna ska pröva om Norrköpings kommun uppfyller lagens intentioner om god kvalitet enligt 3 kap 3 § SoL. Bakgrunden till anmälan är att Norrköpings kommun genomfört en organisationsförändring som innebär att tjänster som bidragshandläggare konverteras till socialsekreterartjänster. Fem tjänster har redan omvandlats. Ytterligare ca 50 planeras. Det innebär att 55 personer, varav flertalet saknar adekvat utbildning, utreder och fattar beslut om ekonomiskt bistånd till enskilda personer och familjer i kommunen. Kommuninvånarna har rätt att få den bästa möjliga hjälpen och det bästa möjliga stödet när de befinner sig i ett utsatt läge. Socialsekreterarnas kompetens är därför en nödvändig förutsättning för god kvalitet i socialt arbete. Av Socialtjänstlagens kvalitetsparagraf, 3 kap 3 §, framgår det att det ska finnas personal med lämplig utbildning och erfarenhet. - Som ett yrkes- och fackförbund för socialt arbete oroas vi av bristerna i Norrköpings kommun och den rättsosäkerhet som medborgarna utsätts för. Kommunen visar tydligt att man inte tar kraven om kompetens på allvar, något som i slutänden drabbar dem som har rätt till stöd och hjälp i en för övrigt oftast mycket utsatt situation, säger Titti Fränkel, utvecklingschef Akademikerförbundet SSR. - För oss som fackligt förbund har det varit ett svårt beslut att fatta att anmäla en enskild kommun. Men detta rör själen i den svenska socialtjänsten och tyvärr är inte Norrköpings kommun den enda som på detta sätt urholkar kompetensen inom socialtjänsten. Vi ser sådana tendenser runt om i landet men enligt våra bedömningar har Norrköpings kommun kommit längst i arbetet med att konvertera tjänster och det ser vi som en desperat handling, säger Titti Fränkel. För ytterligare upplysning kontakta: Titti Fränkel mobiltel 0703 70 44 33. Press- och Informationschef Maria Östberg Svanelind · 070-817 44 31 · 08-617 44 87 · maria.ostberg-svanelind@akademssr.se Pressekreterare Anna Welin · 070-627 44 51 · 08-617 44 51 · anna.welin@akademssr.se ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00440/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/21/20031121BIT00440/wkr0002.pdf

Om oss

Akademikerförbundet SSR organiserar 58 000 beteendevetare, ekonomer, personalvetare, samhällsvetare och socionomer. Förbundet är det fjärde största inom Saco.

Dokument & länkar