Ringen på Centralstationen i Stockholm


Den 20 november 2009 är det 50 år sedan ”Ringen” på Centralstationen i Stockholm invigdes. Den byggdes 1959 och blev från första stund Centralstationens nya mötesplats. Ringen kom till i samband med tunnelbanans födelse och gången mellan T-Centralen och Centralstation Stockholm stod klar. I tunnelhallens tak skapades en stor rund öppning för rymd, luft och ljus.

Lågupplöst

Medelupplösning

Originalupplösning

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera