Alfons Åberg har flyttat in på Skövde Centralstation

Jernhusen har klart med en lekfull ny resenär på stationen. Alfons Åberg har flyttat in på Skövde Centralstation. Idag invigde barn från Ekedalsskolan den nya lekytan på stationen.

– Vi vill skapa nya spännande mötesplatser för både vuxna och barn och självklart vill vi inspirera fler barn att välja tåget, säger Kerstin Gillsbro, vd, Jernhusen.

Gunilla Bergströms hyllade barnböcker med Alfons Åberg och hans pappa har roat flera generationer föräldrar och barn. Med träffsäkra skildringar av vardagens dilemman har Alfons Åberg lärt oss mer om det mesta.

Nu tar Alfons Åberg klivet in på sju av Jernhusens stationer under 2018; Norrköping, Borlänge, Göteborg, Skövde, Stockholm, Linköping och Malmö.

 Vi vill lyfta barnperspektivet och göra det roligare för barnen att vänta på buss eller tåg på de aktuella stationerna, de är framtidens resenärer. Vi är väldigt glada över att det här samarbetet leder till att Alfons Åberg flyttar in hos på våra stationer. Alla barn, även vi lite vuxna barn, kan relatera till Alfons Åberg och hans pappa, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen. Vår ambition är att skapa nya spännande mötesplatser för både vuxna och barn.

”Res med Alfons Åberg” är Jernhusens härliga barntema på stationerna som bidrar till lärande genom lek. Här ges barnen möjlighet att mötas mellan fantasi och verklighet i väntan på tåget eller bussen.

Gunilla Bergströms son Pål Andersson som är delägare och jobbar dagligen med Alfons Åberg via rättighetsbolaget Bok-Makaren AB är glad över samarbetet:

 Jätteroligt. Tågstationer är som en miniatyr av samhället i stort. Alla åker tåg. Vuxna, barn, far- och morföräldrar. Gunilla kommenterade det själv som en glad överraskning, ”vad kul”.

För mer information:

Cecilia Granath, Pressansvarig, Jernhusen, 073-439 26 21

Ann Lindberg, Projektledare Kommunikation, Jernhusen, 073-312 90 29

Elisabet Granlund, Verksamhetschef, Bok-Makaren AB, 076-205 09 09

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 155 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16,3 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.