Årets Malmöföretag Bona blir första hyresgäst i kontorshuset Foajén

Jernhusen har tecknat hyresavtal med Bona för ett våningsplan i Foajén. Foajén är det andra kontorshuset som Jernhusen bygger i Södra Nyhamnen, den nya stadsdelen vid Malmö Centralstation.

Bona, som levererar produkter för installation, underhåll och renovering av trägolv, hyr hela plan sex för 35 personer i koncernledning och andra koncernövergripande funktioner. Bonas flytt är planerad till december 2019, när fastigheten står klar för inflyttning.

Närheten till Malmö Centralstation med kollektivtrafik och internationella transporter är en viktig parameter när fler företag väljer att etablera sig i området. Hela Foajén blir arbetsplats för ca 700 personer. Hållbarhet och välbefinnande står i fokus med målsättningen att nå certifiering enligt både Breeam Excellent och WELL nivå guld.

- Vi är glada att få hälsa Bona välkomna till Foajén. Vi utformar kontoren med fokus på att människor ska få en smidig arbetsdag och trivas på jobbet. Här finns gott om plats att hämta ny energi, både i huset och i kvarteren runt omkring, säger Freddie Bergkvist, projektchef på Jernhusen

Bona har en hög ambitionsnivå och arbetar för att produkterna ska ha en så liten miljöpåverkan som möjligt, vilket ligger i linje med Jernhusen och Foajéns höga ambitioner för miljön och människors välbefinnande.

- Bona har en ambitiös tillväxtstrategi och vi behöver hitta nya lösningar för våra kontorsutrymmen. Foajén är med sitt centrala läge helt optimalt utifrån vårt behov av internationella kommunikationer och för närheten till kollektivtrafiken. Foajéns miljöklassningar Breeam och WELL är också viktiga för oss då de stödjer vårt hållbarhetsarbete. Vi tilltalades även av de moderna utrymmena som möjliggör både interaktion och flexibilitet, säger Kerstin Lindell, vd för Bona.

För mer information:

Freddie Bergqvist, Projektchef Jernhusen, 070-654 48 48
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 161 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16,2 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media