Bring satsar mer på järnvägstransporter

Norska transportföretaget Bring börjar köra godstransporter på järnväg åt bland annat IKEA. En ny tågpendel mellan Jönköping och Jernhusens kombiterminal i Årsta minskar utsläppen med upp till 11 500 ton koldioxid per år.

Drygt 13 000 lastbilstransporter försvinner därmed mellan Jönköping och Stockholm varje år. Ett godståg med 28 vagnar motsvarar 28 lastbilar på landsväg.–

– Det här ligger i tiden, säger Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen. Ska vi klara att minska koldioxidutsläppen och nå klimatmålen måste fler företag transportera mer varor på järnväg. Våra beräkningar visar att det också finns ekonomiska vinster att hämta hem när man gör ett sådant här skifte, även för kortare sträckor.

Många godstågtransporter går sent på kvällen och anländer till terminalen under natten då lastbilar står redo att transportera dem vidare. På så vis utnyttjas järnvägens kapacitet mer effektivt. Bring ser en stor potential att utveckla fler transportkoncept med järnvägsgods i Sverige.

Kunderna är intresserade av transportlösningar som håller hög kvalitet och är hållbara, säger Stein Börre Johnsen, Managing Director på Bring Linehaul, men de ska också vara lönsamma. Vi hjälper dem att hitta dessa nya koncept och transportvägar.

Det strategiska läget på Jernhusens kombiterminal gör det möjligt för Bring att skapa effektiva transportupplägg för sina kunder. Terminalen ligger bara sju kilometer från Stockholms city och moderniserades under 2014.

För mer information:

Micael Svensson, affärsområdeschef Gods Jernhusen, +46 70 724 29 33

Daniel Boije, tf pressansvarig Jernhusen, +46 72-523 14 90

Stein Börre Johnsen, Managing Director på Bring, +47 92 84 39 03

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Dokument & länkar