Centralstationen i Göteborg fyller 150 år

Visning och presslunch den 3 oktober

Jernhusen firar med fotoutställning och guidade visningar med Göteborgs Stadsmuseum som ciceron. Tillsammans med Banverket berättar vi om Västlänken och vår vision för stationsområdet. Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande, inviger utställningen och visningarna.

Centralstationen i Göteborg är en av Sveriges största järnvägsstationer med ca 40 000 resenärer och besökare per dag. Stationshusetär ritat av arkitekten Adolf Wilhelm Edelsvärd och byggdes åren 1856-58 i stadens dåvarande utkant.

Tid & plats

Fredagen den 3 oktober kl. 11.20, utanför Pullman Bar & Restaurang, Centralstationen i Göteborg.

Program kl.11.20 -12.45

  • Per Berggren, Jernhusens VDoch Göran Palmkvist, Jernhusens marknadsområdeschef hälsar välkommen
  • Utställningen och visningarna invigs av Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande
  • Visning
  • Lunch
  • Slut ca.12.45

Anmälan

För anmälan om deltagande kontakta Joanna Sundström på Greatness, joanna.sundstrom@greatness.se eller 073-346 66 62.

Möjlighet att träffa Per Berggren, vd Jernhusen och Göran Johansson, kommunstyrelsens ordförande finns i samband med visningen.

För mer information:
Cajsa Lindgårdh, Jernhusen tfn 08- 410626 22, cajsa.lindgardh@jernhusen.se

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media