Champagnebar öppnar på Centralstationen i Stockholm

Media välkomnas till champagnelunch den 25 april kl. 11.00.

I veckan öppnar en exklusiv champagnebar på Centralstationen i Stockholm. Det är Perini Wine Champagne & Food som flyttar in på ”hyllan” uppe vid Klarabergsviadukten. Detta är ytterligare ett steg i att utveckla stationen till att vara både en trivsam och effektiv station men också till en attraktiv mötesplats.

Martin Lindgren, försäljningschef på Jernhusen, berättar om utvecklingen av stationen utifrån ett modernt resande som underlättar resenärernas vardag.

Mele Perini, delägare av Perini Wine Champagne & Food beskriver om sitt koncept på Centralstationen.

Simon Scheiwiller, arkitekt, beskriver utformning och design.

Plats: Centralstationen i Stockholm, entrén vid Klarabergsviadukten, vid rulltrappan

Tid: 11.00

Anmälan sker till cecilia.granath@jernhusen.se alt 08-410 626 21.

Centralstationen i Stockholm har sedan 2009 genomgått en omfattande modernisering och grundförstärkning. Nu pågår utveckling av Övre hallen på stationen samt i Nedre hallen, där nya butiker och restauranger flyttar in under 2013.

Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, cecilia.granath@jernhusen.se, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 245 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 9,9 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.