Cityvärdar skapar trygghet och ökad service i Halmstad

De nya Cityvärdarna ska ge god service, trygghet och trivsel på stationsområdet och i Halmstads centrum. Projektet med Cityvärdar är ett samarbete med Jernhusen, Halmstads kommun, Hallandstrafiken och Länsförsäkringar Halland, som tillsammans finansierar värdarnas arbete.

De nya Cityvärdarna ska ge god service, trygghet och trivsel på stationsområdet och i Halmstads centrum. Projektet med Cityvärdar är ett samarbete med Jernhusen, Halmstads kommun, Hallandstrafiken och Länsförsäkringar Halland, som tillsammans finansierar värdarnas arbete.

Iyob Tecle, Kenneth Hermansson, Katarina Karhu och Susanne Jörgensen är de nya Cityvärdarna som nu kommer att synas på stationen och gatorna i centrum. Genom sin närvaro och kontakt med resenärer, besökare och kommuninvånare skapar de en trivsam och trygg stad. Projektet med Cityvärdar, som till att börja med pågår ett år, är också en arbetsmarknadsåtgärd som ger ett antal personer möjligheter till erfarenheter och anställning.

- För mig är det viktiga att vi kan erbjuda en ökad service på regionbussterminal, stationen och i centrala Halmstad samtidigt som vi erbjuder viktiga och stimulerande arbetsuppgifter för människor, säger Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande i Halmstads kommun.

Cityvärdarna började med en introduktionsvecka då de bland annat fått en genomgång av kommunen, Jernhusen, Hallandstrafiken och polisen samt fått utbildning i olika säkerhetsfrågor. Från och med nu kommer de att finnas tillgängliga för turister och resenärer på stationen och i centrum där de blir en länk mellan resenären, trafikföretagen, ordningsvakter och övriga aktörer.

- Hallandstrafiken ser fram emot arbetet tillsammans med cityvärdarna. Framförallt känner vi en stor hjälp med att vägleda vilsna resenärer samt att de är behjälpliga med information vid trafikstörning och trafikförändringar, säger Bruno Andersson, vd på Hallandstrafiken.

Att flera företag samarbetar i projektet är ett framgångskoncept. För att skapa ett tryggt område krävs att kommun, företag och andra aktörer samverkar.

- Trygghet handlar inte bara om vad som sker på stationen, utan också på själva resan samt i närområdet. Halmstad är den elfte orten där Jernhusen samarbetar med kommun och andra aktörer på orten för att skapa en tryggare stationsmiljö och citykärna, säger Leif Svensson, säkerhetschef på Jernhusen.

Länsförsäkringar är ett av de företag som deltar i samarbetet med Cityvärdarna.

- Länsförsäkringar Hallands vision är att stödja projekt som ökar tryggheten för våra invånare och det här är ett sätt för oss att i praktiken vara med och ta samhällsansvar. Vi vill att det sker så få skador och brott som möjligt då det genererar kostnader för försäkringsbranschen, säger Johanna Stakeberg, trygghetsutvecklare på Länsförsäkringar Halland.

Leif Svensson, säkerhetschef Jernhusen, 076-774 44 14
Anneli Johansson, trafikmiljöingenjör, teknik- och fritidsförvaltningen, 035-13 79 81
Sabina Andersson, trafikstrateg, samhällsbyggnadskontoret, 035-13 97 44
Yasmine Möllerström Henstam, kommunikations- och marknadschef Hallandstrafiken, 0346 - 712 540 
Johanna Stakeberg, trygghetsutvecklare, Länsförsäkringar Halland, 070-39 79 717

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 241 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,2 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

- Trygghet handlar inte bara om vad som sker på stationen, utan också på själva resan samt i närområdet. Halmstad är den elfte orten där Jernhusen samarbetar med kommun och andra aktörer på orten för att skapa en tryggare stationsmiljö och citykärna.
Leif Svensson, säkerhetschef på Jernhusen