Första spadtaget för ny kombiterminal i Västerås

Nu byggs en 60 000 kvadratmeter stor kombiterminal som kan hantera Mälardalens stora godsflöden. Den invigs vid årsskiftet 2009-2010.

- Kombiterminalen underlättar för transportköpare att välja tåget för sina långväga transporter, säger Mälarhamnars vd Patrik Åman, som inledningsvis är vd för det nybildade Västerås Kombiterminal AB. Västerås har ett av landets bästa logistiklägen och det finns ett stort behov av en effektiv landterminal som ett komplement till de två hamnterminalerna i Köping och Västerås.

Jernhusen och Mälarhamnar samäger Västerås Kombiterminal AB som blir en av Sveriges modernaste terminaler. Satsningar på effektiva och konkurrensneutrala kombiterminaler är en förutsättning för ökade godsvolymer på järnväg. Jernhusen arbetar därför aktivt med att verka för en positiv utveckling av kombitrafiken, inte minst för att bidra till uppsatta miljömål.

- Nyckeln till minskad miljöpåverkan är att flytta över mer gods från väg till järnväg, säger Olle Huusko produktområdeschef på Jernhusen. Att kombitrafiken i Sverige har ökat med 38 procent på fem år ser han som en god indikation på att fler inser järnvägens fördelar.

Fakta

  • Anläggningen ägs av Jernhusen och Mälarhamnar sköter driften av terminalen.  
  • Kombiterminalen kommer att vara öppen och tillgänglig för alla aktörer på lika villkor.
  • Västerås Stad och Köpings kommun tog beslut om den nya terminalen vid respektive kommunfullmäktige i mitten av juni.
  • Den nya terminalen beräknas öppna vid årsskiftet 2009-2010.

Bildtext: - En liten spade räcker inte långt när det ska byggas 60 000 kvadratmeter kombiterminal. Örjan Stenström, Affärsområdeschef för Jernhusen Verkstäder, skötte spakarna i grävmaskinen som tog det första spadtaget.
Fotograf: Pelle Norén

För mer information
Olle Huusko, produktområdeschef Godsterminaler, +46 734 13 32 38
Tomas Salzmann, styrelseordförande Mälarhamnar, +46 70 533 41 32
Patrik Åman, vd Mälarhamnar, +46 70 517 65 45
Bilder och pressmaterial: Ann Hermansson, +46 734 13 32 46 

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd som består av stationer, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen är helägt av svenska staten, har ca 130 medarbetare och huvudkontor i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till ca 300 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på ca 7 miljarder kronor.

Mälarhamnar är ett kommunalt aktiebolag samägt av Köpings Kommun och Västerås Stad. Mälarhamnar bedriver hamn- och stuveriverksamhet samt spedition och terminalhantering i Köping och Västerås.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia