Första spadtaget för nya logistikbyggnaden på Malmö Kombiterminal

På torsdag går startskottet för den nya logistikbyggnaden på Malmö Kombiterminal. Jernhusen investerar nu drygt 100 miljoner kronor genom att utveckla och bygga ut logistikmöjligheterna i södra Sverige.

Media är välkomna att delta vid ceremonin.

Dag: 28 november
Tid: 11.45-14.00 ca
Plats: Malmö Kombiterminal, Containergatan 1, Malmö
Anmälan: Charlotte Törsleff, charlotte.torsleff@jernhusen.se alt 070-838 32 38.

Program:
Jernhusen gör nu en satsning och kommer att uppföra en ny logistikbyggnad på kombiterminalen, anpassad för dagens och morgondagens godstrafik. Vi vill hälsa dig hjärtligt välkommen att vara med på det första spadtaget. Med tanke på tidpunkten kommer vi även att bjuda på lunch.

11.45 Samling Containergatan 1 Malmö
12.00 Gemensam lunch
13.00 cirka. Tal av Jernhusens vd Kerstin Gillsbro
13.10 Thomas Marot, Jernhusen, om framtidens Kombiterminaler
13.20 Stig Mertz, vd Mertz, om Strategi för kombiterminaler/logistikbyggnader
13.50 Spadtagsceremoni med Jernhusens vd Kerstin Gillsbro
14.00 Avslutning

För mer info:
Thomas Marot, Förvaltare Jernhusen, 040-6312731
Charlotte Törsleff, Marknadskommunikatör Jernhusen, 070-838 32 38

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 245 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 234 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,6 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera