Gröna hus, färgblinda regler?- Jernhusen bjuder in till seminarie i Almedalen om hur vi kan öka det hållbara byggandet

Hur samlar vi krafterna för en branschgemensam och effektiv märkning anpassad för svenska förhållanden? Och vilket ansvar har teknikleverantörerna, byggherrarna, politiken och miljöorganisationerna?

Välkommen till ett belysande samtal mellan dessa parter i
Almedalen onsdagen den 1 juli kl 13-14 på Miljöaktuellt Arena, Strandvägen 1 i Visby hamn!

Samtalet leds av Cecilia Garme, politisk journalist och moderator, deltagarna är

  • Catarina Warfvinge, miljöchef Bengt Dahlgren AB
  • Per Ankersjö, Gruppledare Centerpartiet, Stockholms Stadshus
  • Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen
  • Per Berggren, vd Jernhusen AB

För mer information:
Eva Burén, kommunikationschef Jernhusen, tfn:0734-13 32 40

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera