Hagalunds depå fyller 100 år – Järnvägens hjärta pumpar 100 tåg om dagen

1913 påbörjades bygget av ett nytt verkstadsområde vid Hagalund i norra Stockholm. Nu, hundra år senare, är det Sveriges mest intensiva tågdepå där ett ständigt arbete pågår för att anpassa de gamla byggnaderna till ny teknik och moderna tåg.

På en yta lika stor som 30 fotbollsplaner, med 4,5 mil järnväg samsas varje dag ca 100 tåg som ska bli omhändertagna inför nästa resa. Det handlar om allt från parkering och städning av tåg till byte av tågdelar och avisning. Utmaningen är att få in ny teknik och moderna tåg i 100-åriga fastigheter.

- Det är stor skillnad på ångloken och dagens moderna tåg. För att hänga med i utvecklingen så att tågen får den service de behöver på depån är det viktigt att vi alla jobbar tillsammans i branschen med vilka behov depån ska fylla, säger Charlotte Törsleff, kommunikatör på Jernhusen.

Ett behov som varit angeläget att uppfylla är moderna och effektiva avisningssystem för tågen. SJ och Jernhusen har under de senaste åren utvecklat och förbättrat ny teknik i de befintliga servicegroparna. Avisningen går nu 3-4 gånger snabbare än för bara några år sedan. Då tog det 6-8 timmar att avisa tåg, nu görs det på 2 timmar.

Utvecklingen har varit stark i Hagalund de senaste åren.  Idag klargör vi 65 procent fler fordon per dygn än för tio år sedan. Genom modern webbplanering och IT-verktyg så är kontroll och övervakning av varje enskilt fordon betydligt mer effektiv än tidigare, säger Tomas Wintzell, chef för SJs depåverksamhet.

En utmaning vintertid för alla bangårdar, och då speciellt för så stora som Hagalunds bangård, är att hålla spåren fria från snö.

- Vi har sedan 2011 använt en snösmältningsmaskin som effektivt tar bort snö från spår och bangårdar. I Hagalund kommer i år en ny snösmältningsmaskin att husera, vilket underlättar vinterunderhållet väsentligt. Den kan även sättas in på andra bangårdar i Stockholmsområdet, säger Yngve Handspik, projektledare vinterunderhåll Storstockholmsområdet på Trafikverket

För mer information och film om snösmältningsmaskin: trafikverket.se/snösmältningsmaskin

För mer information:
Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21
Ulf Wallin, PR-chef SJ, 010-751 56 54
Beisi Sundin, presskommunikatör, Trafikverket, 073-801 24 00

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 245 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 234 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,6 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är stor skillnad på ångloken och dagens moderna tåg. För att hänga med i utvecklingen så att tågen får den service de behöver på depån är det viktigt att vi alla jobbar tillsammans i branschen med vilka behov depån ska fylla.
Charlotte Törsleff, kommunikatör på Jernhusen