Invigning av Stockholms ”naturligaste” toalett på World Toilet Day

Undersökningar visar att miljön på stationernas toaletter är en viktig faktor för trivsel och trygghet på stationen. Detta har Jernhusen tagit fasta på vid moderniseringen av Stockholms Centralstation där toaletten har totalrenoverats med naturen som inspiratör och med upplevelser som överraskar.

Auktion av toalettpappersrulle-klänning designad av Bea Szenfeld

Samtidigt med invigningen presenterar designern Bea Szenfeld sin, för dagen, specialtillverkade klänning av toalettpappersrullar och Swarovskistenar. Klänningen kommer att auktioneras ut till förmån för World Toilet Day, som lyfter upp frågan kring globala sanitära utmaningar.

Dag: 19 november

Tid: 11.00

Plats: Stockholms Centralstation, nedre plan, bredvid SL-centret

För mer information:
Cajsa Lindgårdh, marknadskommunikatör Jernhusen, 0734-39 26 22
Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-39 22 21

Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, cecilia.granath@jernhusen.se, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 245 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 234 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,6 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.