Jernhusen bygger nytt kontorshus för Banverket

Idag togs första spadtaget för en nysatsning av kontorshus i Sundbyberg.

Jernhusen AB är en av få fastighetsbolag som nu vågar bygga nytt kontorshus

i stockholmsregionen efter en lågkonjunktur i fastighetsbranschen.

Jernhusen, ägare av Sveriges stationshus och järnvägsverkstäder, inleder bygget av ett nytt kontorshus vid stationen i Sundbyberg. Per Berggren, VD Jernhusen, Helene Hellmark Knutsson, kommunstyrelseordförande för Sundbybergs stad och Kjell-Åke Averstad, regionchef Banverket Östra banregionen rattade spakarna i en grävskopa och startade så symboliskt bygget. Det nya kontorshuset byggs på byggrätten bredvid det befintliga ”Stationshuset”.

Fastigheten har ett strategiskt läge i Sundbyberg med exceptionellt goda kommunikations-möjligheter. Utöver station för pendel- och fjärrtåg samt tunnelbana planeras Tvärbanan få hållplats vid fastigheten.

I början av 2007 är huset färdigbyggt och Banverket, Östra banregionen flyttar in som första hyresgäst. Banverket kommer då att samla sina drygt 200 medarbetare i samma hus på en yta om ca 7000 kvm. Det finns dock fortfarande lediga lokaler på de två översta planen (ca 4000 kvm). Huset får sex våningar samt garage under mark i två plan.

– Vi är mycket nöjda med att ha kommit så här långt i projektet, säger Per Berggren, nytillträdd VD för Jernhusen. Genom ett synnerligen konstruktivt samarbete med Sundbybergs kommun kunde ny detaljplan för fastigheten tas fram på mycket kort tid. Vi är också glada att Banverket valde vårt förslag till nya kontorslokaler. Tillsammans med dem kommer vi att skapa en attraktiv arbetsplats för hela regionkontoret.

För mer information:

Sten Hultquist, Chef Fastighetsutveckling, Jernhusen, 08-410 626 36, Mobil: 070-762 48 30

Ulf Ericsson, Projektledare, Jernhusen, 08-410 626 41, Mobil: 0734-392 641

Göran Leverud, Administrativ chef, Banverket, 08-762 48 52, Mobil: 070-762 48 52

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd som består av bland annat stationer, verkstäder, kontor och lagerbyggnader längs den svenska järnvägen. Vi har också i uppdrag att se till resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Dokument & länkar