Jernhusen investerar 100 miljoner i ny logistikbyggnad på Malmö Kombiterminal

Malmö är en viktig nod för godstrafiken i Sverige och en viktig länk till utlandet. Jernhusen kommer investera drygt 100 miljoner kronor för att uppföra en ny logistikbyggnad på området. Mertz Transport, som ansvarar för terminaldriften på kombiterminlen kommer också hyra logistikbyggnaden.

Bygget av den nya logistikbyggnaden påbörjas nu i veckan och beräknas stå färdig i oktober 2014. Mertz Transport flyttar sin verksamhet från Södra Nyhamnen den 1 juli 2014 och därefter flyttar deras kontor in när hela byggnaden är klar.

Malmö Kombiterminal binder samman Kontinentalbanan till Europa med Södra och Västra stambanan genom Sverige. Dessutom kan terminalen genom sitt centrala läge fungera som en nod för citylogistik till och från Malmö.

- Jernhusens investeringar i Malmö Kombiterminal är en viktig pusselbit i vårt mål om att bidra till att mer gods transporteras på järnvägen. Många utländska aktörer vill skifta enheterna innan de går vidare i Sverige och effektiva omlastningsmöjligheter i Malmö är viktig funktion för både import och export, säger Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen.

Malmö Kombiterminal hanterar idag 65 000 godsenheter/containrar årligen. Den nya logistikbyggnaden är en omlastningslokal för gods som kommer till Sverige för vidare transport i Norden. Byggnaden är på drygt 7 500 kvadratmeter och anpassas efter framtidens godstrafik.

För ytterligare information:
Micael Svensson, Affärsområdeschef Jernhusen, 070-724 29 33
Thomas Marot, Förvaltare Jernhusen, 040-6312731

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 245 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 234 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,6 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Citat

Jernhusens investeringar i Malmö Kombiterminal är en viktig pusselbit i vårt mål om att bidra till att mer gods transporteras på järnvägen. Många utländska aktörer vill skifta enheterna innan de går vidare i Sverige och effektiva omlastningsmöjligheter i Malmö är viktig funktion för både import och export.
Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen