Jernhusen Media utökar satsningen på digitala reklamytor (DOOH) på landets Centralstationer

Jernhusen Media, tillsammans med Visual Art, ökade sin försäljning av digital reklam med 120 % 2012 jämfört med 2011.  Allt fler annonsörer ser fördelarna med stationer som kanal för sina kampanjer. Stationernas extremt stora flöde av besökare i kombination med möjligheten att anpassa budskapen i realtid har visat sig vara framgångsrikt.

För att möta den ökade efterfrågan på digital reklam ökar Jernhusen Media nu intensiteten i etableringen. Under 2013 skapas fler och nya digitala möjligheter för annonsörer att nå de 219 miljoner besökare som årligen besöker stationerna över hela landet.

-  Vi har idag etablerade ytor på 23 stationer och är Sveriges enda rikstäckande digitala utomhusnätverk med möjlighet att nå över 600 000 besökare varje dag. Med fler ytor och nya spännande format såväl utanför som inne på stationerna kommer vi nu erbjuda en ännu bättre produkt till reklamköparna, säger Nina Cronehag, affärsansvarig för Jernhusen Media.

De nya reklamytorna införs genom att etablera fler digitala ytor på befintliga stationer, och nya reklamytor på fler stationer, bland annat nya Solna station samt nya och större format i storstäderna.

-  Annonsörerna ser tydligt de många unika fördelar som det digitala OOH mediet medför, vilket lett till att vi har en mycket stor andel återkommande annonsörer, säger Andreas Lind, affärsområdeschef på Visual Art.

För mer information:
Nina Cronehag, affärsansvarig Jernhusen Media, 08-410 626 63
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 08-410 626 21

<P><I>Jernhusen Media är ett produktområde inom Jernhusen som ansvarar för och säljer reklam- och eventytor på stationer från norr till söder.&nbsp; Varje dag besöker över 600&nbsp;000 personer Jernhusens stationer. Jernhusen Media erbjuder bland annat eventytor, vepa-, folierings- och samplingsytor samt digitala och analoga reklamskyltar.</I></P> <P><I>Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 245 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 9,9 miljarder&nbsp;kronor.</I></P>

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media