Jernhusen Media väljer Clear Channel på alla stationer

Jernhusen Media väljer Clear Channel som partner för att utveckla reklamkoncepten på 45 stationer runt om i Sverige. Avtalet avser alla tryckta reklamytor inom Jernhusens fastigheter.

- Vi är mycket nöjda med att ha funnit ett långsiktigt samarbete med Clear Channel. Tillsammans ska vi utveckla våra reklamkoncept på stationerna, säger Lars-Christer Andersson, tillförordnad produktområdeschef för Jernhusen Media.

Genom avtalet förstärker Clear Channel sin reklamdistribution till en målgrupp i stark tillväxt, antalet resenärer och besökare på Sveriges järnvägsstationer kommer att öka de kommande åren. Tillsammans med Jernhusen Media kommer Clear Channel att skapa nya reklammöjligheter, inte minst genom moderniseringen av Stockholms Centralstation som blir en premiumfastighet.

- Centralstationerna blir ett välkommet tillskott i vår distribution där vi förstärker vår ledarposition i Stockholm, Mälardalen och även i ett rikspaketeringsperspektiv. Vidare är det ett viktigt samarbete för att ta nya positioner i bland annat Malmö, Göteborg, Uppsala och Norrköping på kundsidan, säger Alexis Logothetis försäljningsdirektör på Clear Channel i Sverige.

Jernhusen Media är Jernhusens nya produktområde med unik kompetens om trafikflöden och resemönster. Genom att ta hem affären kommer Jernhusen Media att ta en mer aktiv roll i att driva utvecklingen av exponeringsmöjligheterna på stationerna. 

– Vi utvecklar nu befintliga och nya medier på Jernhusens stationer. Målet är att skapa en bättre upplevelse på stationerna för resenärerna.  Vi kommer att kombinera olika typer av media och skapa annorlunda upplevelser, säger Lars-Christer Andersson.

Jernhusen Media räknar med att varje år genomföra ca 1 000 evenemang på drygt 45 stationer, och har en ambition att öka det ytterligare. Undersökningar visar att resenärerna uppskattar aktiviteter som julhandel, konserter och andra events då det bidrar till en positiv upplevelse och minskar den upplevda väntetiden. Idag besöker 500 000 personer Jernhusens stationer varje dag, och det kollektiva resandet ökar. Jernhusen Media har som målsättning att skapa ett mervärde för resenärerna och i längden få fler att åka tåg.

För mer information:
Lars-Christer Andersson, tillförordnad produktområdeschef Jernhusen Media, tel: 072-209 79 92
Ted Johansson, marknadschef Clear Channel: 0739-44 11 60

<p>Jernhusen Media är ett produktområde inom Jernhusen. Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd av stationer, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har ca 190 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till ca 270 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på ca 9,4 miljarder kronor.</p>

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia