Jernhusen planerar att bygga nya moderna kontor vid Skövde Resecentrum

I anslutning till resecentrum i Skövde planerar Jernhusen att bygga både kontor och parkeringshus. Ovanpå det tre våningar höga parkeringshuset planeras för ytterligare tre våningar med totalt 10 000 kvm kontorsyta.

Fastigheten blir Skövdes modernaste byggnad med moderna kontor för dem som vill sitta centralt. Huset kommer att miljöcertifieras enligt Miljöbyggnad, ett certifieringssystem som baseras på svenska bygg- och myndighetsregler samt svensk byggpraxis. Certifieringen innebär att kontorslokalerna får mycket effektiva tekniska lösningar som i sin tur medför låga driftkostnader. Projekteringen pågår för fullt och byggstart beräknas ske efter sommaren. Uthyrningen av kontorslokalerna har redan påbörjats.

-  Vi har redan fått kontakt med företag som gärna vill ha sitt nya kontor vid resecentrum. Intresset är stort både för lokalerna och läget, säger Henrik Gidmark affärsutvecklare på Jernhusen.

Under nästa vecka lämnas ansökan om detaljplan för området in till kommunen. Behovet av parkeringar för staden är grunden till projektet.

-  Vi har ett mycket bra samarbete med Skövde kommun gällande detta projekt och ser fram emot den fortsatta processen, säger Henrik Gidmark.

För mer information:

Henrik Gidmark affärsutvecklare Jernhusen, tel: 0734-13 32 44

Henrik.gidmark@jernhusen.se

www.jernhusen.se

 

<P><I>Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 245 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 9,9 miljarder&nbsp;kronor.</I></P>

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media