Jernhusen säljer fastighet på Boländerna i Uppsala

Setune Upsala AB köper industrifastigheten Boländerna 22:8 i ett av Uppsalas mest expansiva områden för handel, produktion och distribution. Köpeskillingen uppgår till 42 MSEK och tillträde sker senast den 15 april 2016.

Fastigheten används idag som upplag och uppställning för bland annat bussar och lastbilar.

Fastighetsbolaget Setune Upsala AB fokuserar på utveckling och förädling av bostäder och kommersiella fastigheter i attraktiva lägen i Uppsala.

Jernhusen fortsätter att fokusera på utvecklingen av kombiterminaler och lagerbyggnader i logistiknoder med stora flöden. Det är positivt att Setune Upsala AB tar över ägandet och att de fortsätter utveckla fastigheten för nya ändamål, säger Micael Svensson, affärsområdeschef på Jernhusen.

För mer information:

Micael Svensson, Affärsområdeschef Jernhusen, 070-724 29 33
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 073-439 26 21
Michael Pettersson, VD Setune Upsala 070-677 28 70

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 206 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 182 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 13,6 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.