Jernhusen säljer miljösmarta Kungsbrohuset till Folksam

Igår blev det klart att Folksam köper det miljösmarta Kungsbrohuset av Jernhusen. Kungsbrohuset är ett av Stockholms mest attraktiva hus. Ett modernt, flexibelt och högt miljöprofilerat kontor i ett oslagbart läge intill stadens allra viktigaste kommunikationspunkt - Stockholms Centralstation.

Det har varit många aktörer, både svenska och internationella, som varit intresserade av att köpa Kungsbrohuset. Försäljningspriset är cirka 2,1 miljarder kronor.

- Vi är mycket nöjda med att värdet på fastigheten starkt har påverkats av fastighetens fantastiska miljöprofil och det centrala läget. Affären ger oss möjligheter att återinvestera i transportbranschen genom utveckling av stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler, säger Kerstin Gillsbro, vd för Jernhusen.

Kungsbrohuset är nu färdigutvecklat och fullt uthyrt. Det är en del av Jernhusens strategi att utveckla sitt markinnehav längs den svenska järnvägen för att sedan sälja en del av dem. Försäljningen av Kungsbrohuset är ett exempel på hur resurser skapas till att fortsätta utveckla stationsområden och andra projekt som bidrar till en effektivare transportsektor som gör det enklare för fler att resa kollektivt.

- För Jernhusen har det varit viktigt att hitta en långsiktig ägare till Kungsbrohuset som också ser positivt på att överdäcka bangården vid Centralstationsområdet. Vår ambition är att skapa en helt ny station som kan möta framtidens resande, men också en blandad stadsmiljö som lever dygnet runt, säger Kerstin Gillsbro.

Fakta om Kungsbrohuset:
Det 13 våningar höga Kungsbrohuset innehåller 26 400 kvm uthyrningsbar lokalarea och erbjuder även en takterrass med milsvid utsikt över Stockholm. Huset är fullt uthyrt och Schibstedkoncernen, som samlat flera av sina redaktioner i Kungsbrohuset, är största hyresgäst.

Kungsbrohuset är en miljösmart byggnad med en energianvändning på bara 50 kWh per kvadratmeter och år. Det är mindre än hälften av vad ett genomsnittligt nybyggt kontorshus använder.

Huset har uppnått nivå Guld i klassningen Miljöbyggnad som ställer hårda krav på såväl energianvändningen som material och inomhusklimat. Huset är även klassat enligt Green Building och P-märkning.

Läs mer på www.kungsbrohuset.se.

För mer information:
Kerstin Gillsbro, VD Jernhusen, 070-621 26 29
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 08-410 626 21 

<p><em>Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 253 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 255 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 11 miljarder kronor.</em><em></em></p>

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media