Jernhusen säljer stationen i Boden

Mindre järnvägsstationer tillhör ofta sin orts främsta byggnader. De ligger centralt, är byggda i vacker arkitektur och har en lokal historia värd att bevara. I takt med att våra resmönster förändras och infrastrukturen utvecklas har användandet av många järnvägsstationer förändrats utifrån ett resenärsperspektiv. Jernhusen arbetar för att ge dem ett nytt liv, men då med en lokalt förankrad ägare.

I dagarna har informationsmaterial om försäljningen av stationen i Boden skickats ut till intressenter som exempelvis Bodens kommun och lokalt näringsliv.

- Vi tror att lokala aktörer har bättre förutsättningar än oss att utveckla stationen om området. Det är bättre att stationen utvecklas och används av kommunerna eller företag från det lokala näringslivet som har fler mervärden på orten än vad vi har, säger Mattias Victorin, affärsansvarig på Jernhusen.

Försäljningen sker genom budgivning för alla som är intresserade av att köpa stationen.

- Priset är en viktig parameter i utvärderingen då vi vill få ett marknadsmässigt pris för fastigheten. Men vi frågar också efter vad man har för planer för stationen då den har en viktig funktion i samhället, säger Mattias Victorin.

De hyresgäster som idag finns på stationen är en butik och företag som hyr kontor och lokaler för personalutrymmen.

Fakta Bodens station:
Ritat av Folke Zettervall.
Stod klart när stambanan invigdes 1894.
Mer information på www.jernhusen.se/boden.

Mattias Victorin, affärsansvarig Jernhusen, 070-614 84 05

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Snabbfakta

Fakta Bodens station: Ritat av Folke Zettervall. Stod klart när stambanan invigdes 1894. Mer information på www.jernhusen.se/boden.
Twittra det här