Jernhusen säljer stationen i Vännäs

Jernhusen arbetar för att mindre stationer ett nytt liv, men med en lokalt förankrad ägare. Mindre järnvägsstationer tillhör ofta sin orts främsta byggnader. De ligger centralt, är byggda i vacker arkitektur och har en lokal historia värd att bevara.

I dagarna kommer informationsmaterial om försäljningen av stationen i Vännäs skickats ut till intressenter som exempelvis Vännäs kommun och lokalt näringsliv.

- Vi tycker att lokala aktörer har bättre förutsättningar än oss att utveckla stationen. Det är bättre att stationen utvecklas och används av kommunerna eller företag från det lokala näringslivet som har bättre förutsättningar på orten än vad vi har, säger Mattias Victorin, affärsansvarig på Jernhusen.

Försäljningen sker genom anbud för alla som är intresserade av att köpa stationen.

- Priset är en viktig parameter i utvärderingen då vi vill få ett marknadsmässigt pris för fastigheten. Men vi frågar också efter vad man har för planer för stationen då den har en viktig funktion i samhället, säger Mattias Victorin.

På entréplanet finns väntsal och kontor. Det finns också lediga kontorslokaler vilket innebär en möjlighet för uthyrning alternativt lokaler för egen verksamhet.

Fakta Vännäs station:
Stationen är uppförd i fornnordisk stil och arkitekten är Folke Zettervall.
Invigdes 1893
Mer information på www.jernhusen.se/vannas.

Mattias Victorin, affärsansvarig Jernhusen, 070-614 84 05

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 241 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,2 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi tycker att lokala aktörer har bättre förutsättningar än oss att utveckla stationen. Det är bättre att stationen utvecklas och används av kommunerna eller företag från det lokala näringslivet som har bättre förutsättningar på orten än vad vi har.
Mattias Victorin, affärsansvarig på Jernhusen