Jernhusen säljer stationsfastighet i Skellefteå

Jernhusen säljer fastigheten Skellefteå 7:2, vid järnvägen, till det kommunala fastighetsbolaget Fastighets AB Polaris. Köpeskillingen uppgår till 20,8 MSEK och överlåtelse sker den 21 januari.

Idag passerar inga persontåg på spåren och det tidigare stationshuset inrymmer numera bland annat kontorslokaler. På fastigheten finns också några mindre byggnader med kontor, lager och garage samt parkeringsplatser. Samtidigt säljs också fastigheten Skellefteå 7:3, en tidigare godsterminal, till Skellefteå kommun för en köpeskilling om 1,4 MSEK.

- Vi fortsätter att fokusera på utveckling av våra stationer. Vi är positiva till att Skellefteå kommun och Fastighets AB Polaris nu tar över området, som inte längre behövs för järnvägsändamål, och vidareutvecklar fastigheten för kommunens behov, säger Mattias Victorin, på Jernhusen.

För mer information:

Mattias Victorin, Transaktioner Jernhusen, 070-614 84 05

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 073-439 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 182 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 13,6 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.