Jernhusens planering för depåbygge vid Rågåker i Borlänge nu igång

Jernhusen är glada åt att nu sätta igång förverkligandet av planen för underhållsdepå vid Rågåker industriområde.

- Vi har ett uttalat mål och under förutsättning att allt går som planerat startar bygget för att uppfylla det behov av kapacitet som finns hos marknaden, säger Daniel Daagarsson, chef för affärsområde depåer vid Jernhusen.

Depån kommer att utvecklas tillsammans med marknaden.

För mer information:
Charlotte Törsleff, Kommunikatör Jernhusen, 0708-38 32 38

<p><em>Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett fastighetsbestånd av stationer, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har ca 200 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till ca 259 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på ca 9,5 miljarder kronor.</em></p>

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera