Jubileumsplatsen – en försmak av RegionCity

Den 4 juni går starten för RegionCitys första etapp, Jubileumsplatsen. En food court på initiativ av Jernhusen i samverkan med utvalda pionjärer från den lokala matscenen i Göteborg. Food courten öppnar i en modern installation bakom Nils Ericsonterminalen vid spår 16.

Jubileumsplatsen, i anslutning till Centralstationen och framtida Station Centralen för Västlänken, blir Västsveriges mest centrala plats. Här ska så småningom en helt ny stadsdel ta form. Nu öppnar en testarena på Jubileumsplatsen med en temporär designinstallation av moderna containrar placerade med varierande nivåskillnader där krögarna har sina restauranger.

 Vi är övertygade om att mänskliga möten är grunden för all innovation och tillväxt. Med de nya matkoncepten på Jubileumsplatsen tar vi första steget att öppna platsen och göra den känd för göteborgarna och för resenärerna, säger Urban Hammarlund, regionchef på Jernhusen.

Krögarna som flyttar in representerar en populär matkultur i Göteborg, allt från lokal seafood till internationell streetfood. Pigpen by The Barn, Asia TO-GO by MARKET, Gourmetkorv, La Fesque, The Salad Bar och Fruit ‘n Berry kommer alla bistå med sina unika matkoncept. Samtliga är utvalda med omsorg för sin entreprenörsanda och kvalitét på matkoncepten. Tillsammans kommer de presentera en food court med gemensamma sittytor, loungeområde och terrass.

Jubileumsplatsen innehåller också ett odlingsområde och växtexperiment på taket. För den som vill veta mer om RegionCity och följa planerna finns en utställning på platsen.

Mer information:
Urban Hammarlund, Regionchef Jernhusen Göteborg, 070-569 29 49
Cecilia Granath, Pressansvarig, Jernhusen, 0734 - 39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 155 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16,3 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.