Kerstin Gillsbro främst i fastighetsbranschen på Veckans Affärers lista över mäktiga kvinnor

När tidningen Veckans Affärer i veckan publicerade sin lista över svenskt näringslivs 125 mäktigaste kvinnor fanns Kerstin Gillsbro med på 15:e plats. Med den placeringen hamnar hon högst upp av de som representerar fastighetsbranschen.

Det är fyra kriterier som ingår i bedömningen: position, ekonomiskt ansvar, karriärspotential samt branschens framtidsutsikter.

– Det känns oerhört roligt att vara med på Veckans affärers lista över Sveriges mäktigaste kvinnor. Det finns många intressanta kvinnliga företagsledare som har stor påverkan inom Sveriges näringsliv och jag är glad att tillhöra den skaran, säger Kerstin Gillsbro.

Motiveringen löd:
”Hon har haft många olika jobb på listan, men alla inom bygg och fastighet. Som vd för Jernhusen ansvarar hon bland annat för landets alla tågstationer, verkstadsdepåer och godsterminaler.  Nyligen tillgännagav hon att hon ville sälja det nybyggda Kungsbrohuset i Stockholm.”

Länk till Veckans affärers lista:
http://www.va.se/nyheter/naringslivets-125-maktigaste-kvinnor1-318037

För mer information:
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera