Kliv in i konsten på Västerås Centralstation

Den 1 mars blir det sportlovsaktiviteter på Västerås Centralstation. Nationalmuseum låter besökare bli en del av konsten genom greenscreen-teknik och genomför guidade visningar av konstutställningen på plats utgjord av reproduktioner i generöst storformat.

För att bjuda resenärer och besökare på en oväntad och trevlig upplevelse på stationen visar Jernhusen, tillsammans med Nationalmuseum, utställningen ”Det offentliga rummet”.

Den 1 mars kan alla vara med och göra bilderna från utställningen och andra verk från Nationalmuseum levande. En del av stationen förvandlas till en greenscreen-verkstad (ett stort grönt tyg), för sportlovslediga barn och deras familjer. Med lekfullt humör får man testa hur det blir att ta plats i målningarnas värld. Med målningarnas hjälp kan man resa i tiden och ge sig in och förändra bildernas berättelser.

Det finns också möjlighet att följa med på Nationalmuseums guidade visningar under dagen.

- Västerås Centralstation är ett nav för resande och under sportlovsveckan passerar många Västerås Centralstation. I väntan på tåg eller buss kan alla få vara med om en annorlunda och rolig konstupplevelse säger, Ann Lindberg på Jernhusen.

När: 1 mars

Tider:

  •  Kl 12.00-12.30: Guidad visning
  •  Kl 13.00.-15.00: Pop-up verkstad
  •  Kl 15.00-15.30: Guidad visning

Var: Gångbron över spåren på Västerås Centralstation

För mer information:

Ann Lindberg, Ansvarig kundundersökningar och Brand Alliances Jernhusen,

0733-129 029
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia