Konstutställning invigd på Gävle Centralstation

Jernhusen och Nationalmuseum bjuder på konst på Gävle Centralstation. Temat är ”Det offentliga rummet” och utställningen innehåller reproduktioner av bland annat, Carl Larsson, Anders Zorn, Ernst Josephson och Eva Bonnier. Utställningen finns på stationen hela året ut.

-          Vi vill bjuda resenärer och besökare på en oväntad och trevlig upplevelse inne på stationen, där det finns fina lokaler med bra ytor för konstbilder. Det finns många stationer med fantastiska möjligheter, säger Ann Lindberg, ansvarig Brand Alliances på Jernhusen.

Temat för utställningen är "Det offentliga rummet". ”Kultur och kommers. Privat och offentligt. Gemenskap. Ensamhet.” Staden är full av motsägelser. Och du är just nu en del av staden. Med utgångspunkt i ett antal konstverk från kända konstnärer får besökare och resenärer möjlighet att reflektera över frågor som handlar om staden och det offentliga rummet.

-          Samarbetet med Jernhusen innebär att konsten nu når ut direkt till människor på stan, säger Berndt Arell, överintendent på Nationalmuseum. Vi har möjlighet att vara en brygga mellan historien och samtiden, och med konsten som utgångspunkt reflektera kring det offentliga rummet idag.

Idén om konstvepor i offentlig miljö föddes 2015 vid Jernhusens bygge av Stockholm Continental, stationen ovanför den nya pendeltågsstationen Station Stockholm City. Jernhusen ville skapa en positiv upplevelse runt byggplatsen mitt i stadsvimlet, och tillsammans med Nationalmuseum, vars huvudbyggnader är stängda för renovering fram till 2018, skapades utställningen ”Det offentliga rummet” på byggplanken.

Nu har utställningen anpassats till lokalerna på Centralstationen i Gävle. Utställningen finns sedan förra året också på Norrköpings Centralstation, Västerås Centralstation och Malmö Centralstation. Genom att ladda ner en app från Nationalmuseum i mobiltelefonen får besökarna tillgång till en audioguide.

För mer information:

Ann Lindberg, ansvarig Brand Alliances, 072-013 11 10

Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 164 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 15,5 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia