Konstutställning invigd vid Hässleholms Centralstationsområde

Hässleholms kommun och Jernhusen ställer i samarbete med Nationalmuseum ut bilder av konstverk i centralstationsområdet. Invånare, resenärer och besökare bjuds på en oväntad och trevlig upplevelse.

Temat för utställningen är "Det offentliga rummet". Med utgångspunkt i ett antal konstverk från kända konstnärer som exempelvis Anders Zorn och Carl Larsson ger vi dig möjlighet att reflektera över frågor som handlar om staden och det offentliga rummet.

- Vi vill bjuda på en oväntad och trevlig upplevelse i stationsområdet. Konsten uppmärksammar frågor som är aktuella även idag i våra offentliga miljöer som exempelvis tiggeri och amning, säger Ann Lindberg, ansvarig Brand Alliances på Jernhusen.

- Utställningen är ett naturligt steg i att centrum fortsätter att utvecklas och den bidrar till en positiv bild av Hässleholm. Det känns roligt att tillsammans med Jernhusen och Nationalmuseum möjliggöra att fler kommer att upptäcka den konstskatt som är vår gemensamma egendom, säger Anders Rosengren, kulturchef på Hässleholms kommun.

Det offentliga rummet togs fram av Nationalmuseum och Jernhusen 2015 då utställningen visades runt nybygget Stockholm Continental vid Centralstationen i Stockholm.

- Samarbetet med Jernhusen och Hässleholms kommun innebär att konsten nu når ut direkt till människor på stan, säger Per Hedström, utställningschef på Nationalmuseum. Vi har möjlighet att vara en brygga mellan historien och samtiden, och med konsten som utgångspunkt reflektera kring det offentliga rummet idag.

Sedan starten 2016 har konstutställningen även visats på centralstationerna i Malmö och Norrköping. Nu finns utställningen på centralstationerna i Gävle, Linköping, Lund, Skövde, Västerås. Nu sätts utställningen upp i Hässleholm. Konsten på museet har fotats och reproducerats för att sedan anpassas till varje stations utrymmen.

För mer information:

Cecilia Granath, Pressansvarig, Jernhusen, 073-439 26 21

Ann Lindberg, Ansvarig Brand Alliances, 072-013 11 10

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 161 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16,2 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.