Kungsbrohuset - en symbol för svenskt miljöarbete

I dagarna besöker miljöjournalister från indien, Kina, Brasilien, nederländerna och USA Sverige för att lära sig mer om det miljöarbete som pågår i Sverige. Ett av alla de projekt som besöks är Kungsbrohuset. Intresset har väckts främst av det faktum att huset delvis kommer värmas upp av överskottsvärme från de 200 000 människor som varje dag besöker Centralstationen.

Under 4 dagar kommer journalisterna att besöka flera projekt och personer som jobbar med miljöfrågor i Sverige, allt från Energimyndigheten och Stockholm Stad till projekt som Hammarby Sjöstad och Kungsbrohuset. Kungsbrohuset är bevis för att men med beprövade material kan få en väldigt hög miljöprofil på en byggnad.

Kungsbrohusets har en unik miljöprofil med tre miljöklassningar;

Kungsbrohuset kommer också att erbjuda flera miljösmarta lösningar till hyresgästerna före, under och efter inflyttning. Några exempel är:

  • miljörådgivning,
  • uttag till elbilar
  • en enkel knapp stänger av alla stand-by lägen i lokalen.

Vi är självklart väldigt stolta över att dessa journalister gör studiebesök på Kungsbrohuset, Vi vet sedan tidigare att detta projekt är intressant för utländska journalister. Vi hoppas att kunna ge dem en intressant och inspirerande bild av miljösmart byggande, säger Per Berggren, vd på Jernhusen.

Miljöjournalistbesöket arrangeras av Svenska Institutet och är en del av ett specifikt uppdrag från regeringen för att lyfta de svenska profilfrågorna inför ordförandeskapet i EU som Sverige tillträder den 1 juli. Studiebesöken pågår under den 8-11 juni.

För mer information:

Eva Eliasson, Jernhusen, informationsansvarig Kungsbrohuset, 0734-392631

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media