Landskronas gamla station såld

Jernhusen säljer den gamla stationen i Landskrona. Stationen används inte längre för järnvägsändamål och får nu en bättre framtid med den nya ägaren Mittelen AB, dotterbolag till Hällestad Förvaltning AB och Ettbola AB.

-  Vi är mycket glada att Mittelen nu köper gamla stationen i Landskrona. När stationen inte används som station längre är det bra att denna fina fastighet får nytt liv med en verksamhet som skapar aktivitet och rörelse i området, säger Anna Nygren, affärsansvarig på Jernhusen.

Mittelen kommer nu att påbörja sitt arbete med att återställa stationshuset till sin forna glans. Samtidigt kommer en eller flera hyresgäster som passar in i fastighetsbilden att hittas och kontrakteras.  Mittelens styrelse har sedan tidigare stor erfarenhet av fastighetsutveckling. Några projekt som de tidigare har jobbat med är: Höörs Station, Kävlinge Station, Emmaboda Station samt Bjuvs Centrum.

-  Det ska bli både roligt och intressant att få arbeta med ytterligare en fastighet som har ett så stort kulturhistoriskt värde. Det finns ett stort intresse för att hyra in sig i denna fastighet som inte bara är vacker utan också har ett mycket bra läge i Landskrona. säger Niklas Sjödin, vd för Mittelen AB.

För mer information:
Niklas Sjödin, vd Mittelen AB, 070-676 67 65
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 08-410 626 21

<P><I>Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 245 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 9,9 miljarder&nbsp;kronor.</I></P>

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera