Lättare för resenärer att resa när kollektivtrafikbranschen samarbetar

Pressinbjudan 2009-06-22

Lättare för resenärer att resa när kollektivtrafikbranschen samarbetar

Den 25 juni presenterar projektet Attraktiva Stationer konkreta och framgångsrika exempel på hur branschen gemensamt förbättrat resenärernas upplevelse av stationer och bidra till ökat resande.

Med resenären i fokus har vi gjort förändringar på åtta pilotstationer i västra Sverige. Resultatet kommer att spridas, implementeras och fungera som ett stöd för andra utvecklingsarbeten inom stationsområdet. Projektet har bl.a. jobbat med bemanning, kafé- och serviceutbud, plattformar, trygghet och säkerhet samt hur man skapar positiva upplevelser på stationen.

Talare är bl.a. Per Berggren, Jernhusen; Katarina Norén, Banverket; Charlotte Wäreborn Schultz, Svensk Kollektivtrafik; Gerhard Wennerström, Samtrafiken; Gunilla Glasare, Sveriges Kommuner och Landsting och Märta-Lena Schweiger, Resenärsforum. Moderator är Lars Berggrund, Banverket.

Datum: 25 juni 2009
Klockan: 10.00-15.00
Plats: Nässjö, Högland Hotell och konferens
Program: www.attraktivastationer.se

För mer information kontakta
Alan Schürer, Jernhusen
alan.schurer@jernhusen.se
Tfn: 070-795 01 07

Susanne Fahlgren, Banverket
susanne.fahlgren@banverket.se
Tfn: 070-646 64 57

 

Attraktiva Stationer är en branschgemensam satsning som sätter resenären i fokus. Med resenären som utgångspunkt kommer projektet att fokusera på utveckling av stationer. Ett tiotal aktörer som vanligtvis arbetar med stationer har tagit ett gemensamt initiativ till projektet. Läs mer på www.attraktivastationer.se

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia