Malmö Västra Station byter ägare

Nu är alla beslutsprocesser klara och Malmö Stad köper den 2 april fastigheten Malmö Västra station av Jernhusen. Försäljningspriset landar på 28 miljoner kronor.

Malmö Västra station har sedan länge spelat ut sin roll som stationshus för järnvägen. Bygg­naden kan nu utvecklas bättre av Malmö stad i och med omvandlingen av Universitets­holmen. Jernhusens arbete i området fokuseras nu på utvecklingen av den nya stadsdelen Södra Nyhamnen, granne med Malmö Centralstation.

Planeringen av Södra Nyhamnen görs tillsammans av Jernhusen och Malmö Stad. Målet är att skapa en attraktiv och blandad stationsnära stadsdel som bidrar till att fler väljer att resa med kollektivtrafik. Arbetet med att ta fram detaljplaner för området pågår och den första kommer snart ut på samråd.

- Vi vill att fler ska åka kollektivt då det är bra för miljön. Med bostäder, kontor, hotell, handel och service i närheten av centralstationen blir valet lättare att välja tåg eller buss. Med de pengar som frigörs vid försäljningen av Västra station kan Jernhusen återinvestera i projekt som effektiviserar  transportsektorn , säger Rolf Larsson, Regionansvarig Stadsprojekt Malmö på Jernhusen.

Malmö Västra station uppfördes i slutet av 1800-talet av Malmö-Ystads Järnväg. Under City­tunnelns byggande fanns kontor för Citytunnelprojektet i fastigheten. Förutom kontorslokaler finns även ett kafferosteri i en sidobyggnad.

För mer information kontakta:
Rolf Larsson, Regionansvarig Stadsprojekt Malmö Jernhusen, 040-664 28 36
Eva Eliasson, Marknadskommunikatör Jernhusen, 0734-39 26 31
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

<p><em>Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 239 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 256 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,8 miljarder kronor.</em>            </p>

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera