Marina Berggren ny vd för Stockholms Terminal AB

Marina Berggren tar över som vd för Stockholms Terminal AB som ansvarar för trafikledning av busstrafiken på Cityterminalen.  Marina efterträder Peter Appelgren från den 15 juni.

Marina Berggren är idag chef för Svenska Reseterminaler, ett dotterbolag till Jernhusen som äger Stockholm Terminal AB. Marina kommer parallellt vara verksam i båda rollerna.

- Jag har i min roll på Jernhusen stött på Stockholms Terminal AB i olika sammanhang och är väldigt glad över att jag nu får vara med och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna. Stockholms Terminal AB är en viktig funktion för den totala uppelevelsen av Stockholms Centralstation för att trafikföretagen och deras resenärer ska uppleva ett sömlöst resande mellan så väl buss som tåg, säger Marina Berggren.

Utvecklingen på Cityterminalen sker i nära samarbete med Stockholms Centralstation.

- Marina har lång erfarenhet från transportbranschen, både från Jernhusen och tidigare från SJ. Hon är en duktig ledare, har stort kundfokus och ett mycket starkt driv för att göra det bästa för resenärerna, säger Åsa Dahl Chef affärsområde Stationer på Jernhusen.

Mer information:

Åsa Dahl, Affärsområdeschef Stationer Jernhusen. 070-518 83 70

Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21 

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har cirka 200 medarbetare. Fastighetsbeståndet uppgår till 155 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 16,3 miljarder kronor.

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Media

Media