Nya ledamöter föreslagna till Jernhusens styrelse

Regeringen har föreslagit två nya ledamöter till Jernhusens styrelse, Kjell Hasslert och Ingegerd Simonsson. Den 25 april kommer Jernhusen att hålla årsstämma, där också val av styrelseledamöter sker.

Som nya styrelseledamöter föreslås Kjell Hasslert och Ingegerd Simonsson. Omval föreslås av styrelseledamöterna Rolf Lydahl, Kia Orback Pettersson, Christel Wiman och Bosse Wallin. Rolf Lydahl föreslås kvarstå som styrelsens ordförande.

Kjell Hasslert är född 1953 och utbildad socionom. Idag är Kjell vd för Brainpeople. Han har uppdrag som styrelseordförande i RFSU AB samt styrelseledamot i Drivhuset Sverige, Stellacon och Mälardalens Tekniska gymnasium. Kjell har tidigare varit koncernchef på Telge, stadsdirektör Södertälje kommun, VD för Telge Energi samt Ekonomichef på Telge Energi.

Ingegerd Simonsson är född 1960 och utbildad civilingenjör. Ingegerd är VD för Hercules Grundläggning. Hon har tidigare varit chef för Verksamhetsutveckling NCC Entreprenad Sverige samt chef för verksamhetsutveckling region Anläggning Stockholm/Mälardalen NCC.

För mer information:
Anders Bäck, Ekonomidirektör/vVd, Telefon 070-623 62 55, anders.back@jernhusen.se

<p><em>Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 239 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 256 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,8 miljarder kronor.</em>            </p>

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera