Ökad trygghet och service när Halmstad får Cityvärdar

God service, trygghet och trivsel runt stationsområdet och i centrum är tanken när Jernhusen, Halmstads kommun och Hallandstrafiken nu satsar på Cityvärdar. Cityvärdarna ska ge service till Halmstadbor, resenärer och turister. Genom sin närvaro bidrar de också till en trivsam och trygg station och stad. Vid pressträffen beskrivs arbetet med ökad trygghet och säkerhet. Cityvärdarna presenteras samtidigt som de berättar om sitt arbete.                            

Tid: 26 april, kl 11.00
Plats: Väntsalen, Halmstads station
Anmälan: Anmäl er gärna till
cecilia.granath@jernhusen.se eller 0734-39 26 21

Medverkande:

Leif Svensson, säkerhetschef Jernhusen
Carl Fredrik Graf (M), kommunstyrelsens ordförande, Halmstads kommun
Jennie Johansson (Mp), teknik- och fritidsnämndens ordförande, Halmstads kommun
Bruno Andersson, vd Hallandstrafiken
Johanna Stakeberg, Trygghetsutvecklare, Länsförsäkringar Halland
Cityvärdarna

Cecilia Granath, pressansvarig Jernhusen, cecilia.granath@jernhusen.se, 0734-39 26 21

Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 245 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 9,9 miljarder kronor.

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera

Dokument & länkar