Pressinbjudan: Premiär för fjärrbussarna till Malmös Centralstation

Den 1 mars får fjärrbussarna också tillgång till Malmös Centralstation. När Citytunnelarbetet började hänvisades fjärrbussbolagen och dess resenärer till Svävarterminalen. Nu blir det enklare för fjärrbussresenärerna med byten av färdmedel samtidigt som de får tillgång till samma service som alla andra resenärer har vid stationen.

Fredagen den 1 mars inviger Jernhusen den nya bussangöringen på Centralstationen i Malmö i samarbete med bussbranschen. Malmö blir en föregångare i Kollektivtrafiksverige genom att skapa goda förutsättningar för större valfrihet för resenärerna. Detta är ett viktigt syfte med den nya lagen om kollektivtrafik som infördes den första januari i år.

Media välkomnas att delta vid ceremoni.

Tid: 1 mars kl. 11.00

Plats: Malmö Centralstation, Norra Muren, vid taxiangöringen

Program:

Jörgen Lindahl, regionchef för Jernhusen välkomnar bussbolagen

Mikael Nilsson, Bussbranschens Riksförbund  

Invigning!

För mer information:
Jörgen Lindahl, regionchef Jernhusen, 073-396 21 50, jorgen.lindahl@jernhusen.se
Thomas Fröslev, Station Manager, tel: 072-2164049, thomas.froslev@jernhusen.se
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, tel: 08-410 626 21, cecilia.granath@jernhusen.se

<P><I>Jernhusen äger, utvecklar och förvaltar ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 265 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 245 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 9,9 miljarder&nbsp;kronor.</I></P>

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera