Resenärer deltar i levande spelplan på Centralstationen

Jernhusen och Trafikverket/Citybanan genomför en aktivitet på ett lättsamt och underhållande sätt där resenärerna får möjlighet att ta del av information om ombyggnationerna på stationen.

Under torsdagen kommer Centralstationen i Stockholm förvandlas till en livs levande spelplan där resenärerna kan agera spelpjäser. ”Steg för Steg – mot en bättre kollektivtrafik” är ett lättsamt och informativt spel där resenärerna blir påminda om varför vi vänder upp och ner på hela stationen. Samtidigt upplyser vi dem om våra byggarbeten på ett enkelt och okomplicerat sätt. Jernhusen och Trafikverket finns på plats och svarar på frågor om alla ombyggnationer som sker runt om i stationsområdet.

Moderniseringen av Centralstationen i Stockholm har pågått i två år och 2011 är vårt mest omfattande år under hela byggtiden då sex av sju byggetapper pågår. Samtidigt är bygget av Citybanans arbeten närmare inpå stationen än någonsin. Resenärerna får stå ut med en hel del buller och byggnationer.  För att fortsätta behålla resenärerna förväntansfulla och tålmodiga genomför Jernhusen och Trafikverket en informationsinsats direkt i stationsmiljön.

På plats i Centralhallen finns under torsdagen en stor spelplan som symboliserar alla arbeten runt hela stationen och stationsområdet. Improvisationsteatern ”De Vill” kommer att gestalta och leda spelet men alla resenärer är självklart välkomna att spela själva eller titta på när teatergruppen spelar. Under spelet kan resenärerna testa sina kunskaper eller ta del av information på plats.

Fakta

Dag: 18 augusti 2011

Tid: 07:00 och 19:00

Personal från Jernhusen och Trafikverket finns på plats hela dagen.

För mer information:
Hanna Sandberg, Marknadskommunikatör Jernhusen, 0734-13 32 69
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

<p><em>Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längsmed den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har ca 220 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 256 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10 miljarder kronor.</em></p>

Taggar:

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera