Rulltrapporna på stationen i Hässleholm renoveras för bättre framkomlighet

Den 5 september påbörjar Jernhusen ett renoveringsarbete med de två rulltrapporna på stationen i Hässleholm. Renoveringen genomförs eftersom flera väsentliga delar är slitna och behöver bytas ut för att undvika driftstopp.

Renoveringsarbetet pågår under cirka 14 dagar. För att minska störningar för resenärerna är det bara en rulltrappa åt gången som stängs av. Vi förbättrar också framkomligheten under renoveringsarbetet genom att hissen i Rotundan repareras före rulltrappsarbetet. 

Information till resenärerna kommer att finnas i anslutning till rulltrapporna.

För mer information:
Kerstin Oldenburg, Förvaltare Jernhusen, 0734-13 32 29
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

<p><em>Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längsmed den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har ca 230 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 256 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10 miljarder kronor.</em></p>

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera