Spinningpass lyser upp Malmös Centralstation under Earth Hour

Den 31 mars kommer Jernhusen och Centralstationen i Malmö att delta i aktiviteter för Earth Hour 2012. När stationen släcks ner en timme från kl 20.30 kommer levande ljus och engagerade spinningentusiaster att lysa upp stationen.

Centralhallen, vår nya matdestination, där större delen av alla restauranger ligger, kommer under Earth Hour-timmen att släckas ner och lysas upp med levande ljus. I Glashallen, mellan Centralhallen och banhallen, kommer också ett spinningpass att genomföras i samarbete med Sportlife. Spinningcyklarna kommer att vara kopplade till lampor som lyser när deltagarna trampar.

- Hållbar utveckling är en viktig fråga för Jernhusen och vi tycker det är bra att manifestera detta genom att delta i Earth Hour. Alla kan med små medel bidra till en bättre värld. Att resa med tåg är också bra för miljön och vi skapar stationer där resenärerna kan känna sig trygga att vara på, säger Jörgen Lindahl, regionchef på Jernhusen.

Jernhusen väljer för resenärernas trygghet och säkerhet att släcka ner vissa delar stationen. Då stationen är en plats där människor alltid är i rörelse kan den inte mörkläggas helt.

Bakgrund:
Earth Hour startade 2007 i Australien och har blivit världens största miljömanifestation. Lördagen den 31 mars mellan kl 20.30 och 21.30 infaller Earth Hour igen, en manifestation för att synliggöra klimatfrågan.

Malmö Centralstation är en av aktörerna som vill vara med att bidra till Europas grönaste timme genom att släcka ner.

För mer information:
Jörgen Lindahl, Regionchef Jernhusen 040-631 27 39
Thomas Fröslev, Floor Manager, 040-631 27 36
Cecilia Granath, Pressansvarig Jernhusen, 0734-39 26 21

<p><em>Jernhusen utvecklar, förvaltar och äger ett fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och godsterminaler längs den svenska järnvägen. Jernhusen ägs av svenska staten och har 239 medarbetare. Huvudkontoret ligger i Stockholm. Fastighetsbeståndet uppgår till 256 fastigheter, med ett totalt marknadsvärde på 10,8 miljarder kronor.</em>            </p>

Om oss

Jernhusen äger, förvaltar och utvecklar ett av Sveriges mest spännande fastighetsbestånd av stationer, stationsområden, underhållsdepåer och kombiterminaler längs den svenska järnvägen. Merparten av våra fastigheter utgörs av stationer och underhållsdepåer. De flesta ligger i och kring våra större städer. Därutöver äger vi kontorsfastigheter, kombiterminaler och andra fastigheter som används, eller har använts, för järnvägsändamål. Jernhusen utvecklar också stationsområden för att skapa en stationsnära stad vid centralstationerna. Målet är nya stadsmiljöer med kontor, handel, service och hotell samt bostäder som skapar liv dygnet runt. Jernhusen är helägt av svenska staten. Vårt uppdrag är att medverka till att stationer, underhållsdepåer och kombiterminaler utvecklas och ställs till trafikoperatörers, resenärers och andra användares förfogande på konkurrensneutrala villkor. Vi har också i uppdrag att se till att resenärernas behov av trygghet, säkerhet och service uppfylls. Det innebär bland annat att stationerna har väntsalar, förvaringsutrymmen, toaletter mm.

Prenumerera